DEMCON Unmanned Systems - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: DEMCON Unmanned Systems

DEMCON Unmanned Systems werd begin november de trotse winnaar van de Maritime Innovation Award 2021. Dit is niet alleen een gerespecteerde prijs, maar vormt ook een waardevolle blijk van erkenning voor de voortrekkersrol die het bedrijf inneemt op het gebied van onbemand autonoom varen. Maar wie zijn de mensen achter DEMCON Unmanned Systems eigenlijk, en wat maakt het bedrijf uniek?

In dit artikel vertelt medeoprichter Fedor Ester meer over de reis die begon als techbedrijf en uiteindelijk leidde tot een kleinschalige scheepswerf voor onbemande en autonome vaartuigen in de maritieme hoofdstad van Europa.

Bekijk de website van DEMCON Unmanned Systems.

Fedor Ester koerste met zijn civieltechnische achtergrond in eerste instantie niet af op een maritieme carrière. Via verschillende functies rolde hij in de ontwikkeling van onbemande vliegende drones die ingezet kunnen worden als platform voor inspecties en beveiliging. Toen hij erachter kwam dat dit soort systemen in de maritieme sector nog ontgonnen gebied waren, zag hij een kans liggen. Niet lang daarna was de oprichting van Demcon Unmanned Systems een feit.

“Rotterdamse opdrachtgevers, toeleveranciers en overheidsinstellingen zijn enthousiast, betrokken en toegewijd om autonome scheepvaart werkelijkheid te maken.”
Fedor Ester - DEMCON Unmanned Systems
Lees meer over digitalisering in de maritieme hoofdstad van Europa.

Eerste  uitdaging

Het net opgerichte bedrijf nam in 2018 de eerste uitdaging aan die door het Rotterdamse Van Oord werd voorgelegd. De uitdaging had specifiek betrekking op de ontwikkeling van een volledig onbemand alternatief voor bestaande bemande ‘survey vessels’ (peilboten). In de basis ging het om het ontwerp van een nieuw type vaartuig waarmee tot dan toe ontoegankelijke plekken bereikt konden worden. Niet onbelangrijk: met behoud van de bestaande surveyfunctionaliteiten en kwaliteit van de data.

De maritieme ‘natte’ aannemer Van Oord was daarnaast op zoek naar een krachtiger platform voor het verminderen van de impact op het milieu en het verbeteren van de operationele veiligheid en inzetbaarheid. Uiteraard volledig geïntegreerd met de IT-infrastructuur en inclusief mogelijkheden voor verdere automatisering en digitalisering van werkprocessen. Kort samengevat: Van Oord daagde het team uit om een innovatieve oplossing te bedenken waarmee op een snellere en betrouwbare manier meer data verzameld kon worden tegen lagere kosten.

Dit klonk als muziek in de oren van het DEMCON-team. Binnen afzienbare tijd bedacht het een concept dat alle vakjes afvinkte. Binnen een jaar slaagde het team erin om het eerste robuuste, volledig elektrisch, geluidsarm en milieuvriendelijk onbemande platform te ontwikkelen en te bouwen. Maar liefst tien keer lichter, drie keer kleiner en met twee keer minder diepgang dan het bemande alternatief. En misschien nog wel belangrijker: de “VO:X Metiti” kon autonome operaties uitvoeren en op afstand gecontroleerd worden. Ondertussen heeft het team meerdere vaartuigen gebouwd.

Credit: DEMCON Unmanned Systems
Lees meer over het Rotterdamse maritieme innovatie ecosysteem.

Stap voor stap

Fedor benadrukt dat de flexibele eigenschappen en schaalbaarheid van hun autonome platformen de deur op een kier zetten voor interessante kruisbestuivingen met andere maritieme toepassingen. De opgedane kennis en expertise over het digitaal 3D in kaart brengen van de wereld rondom een schip via verschillende sensoren zijn bijvoorbeeld ook goed bruikbaar op grotere ‘bemande’ (bagger)schepen. Met andere woorden: het levert toegevoegde waarde op voor de concurrentiekracht van het brede regionale maritieme cluster. Deze ontwikkelingen dragen tegelijkertijd bij aan het verduurzamen van de samenleving door veiligere en efficiëntere operaties mogelijk te maken.

De ontwikkelingen op het gebied van autonome systemen gaan ongelooflijk snel. Fedor is een voorstander van een stapsgewijze aanpak, uiteraard in nauwe samenwerking met alle mogelijke betrokken partijen. De truc is om te focussen op het doorgronden en automatiseren van individuele processen. Van daaruit kun je dan stap voor stap naar volledige automatisering toewerken.

Volgens Fedor zijn de regionale Rotterdamse opdrachtgevers, toeleveranciers en overheidsinstellingen enthousiast over het realiseren van autonome scheepvaart. Ze zijn betrokken en toegewijd om dit tot een werkelijkheid te maken. Afgezien van de noodzaak om dicht op de markt te zitten, is een goed werkend innovatie ecosysteem essentieel. Daarnaast helpt de meewerkende houding van toezichthouders zoals het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Gelukkig wordt er in samenspraak met de toezichthoudende instanties gewerkt aan de ontwikkeling van de benodigde en unieke wet- en regelgeving rondom autonoom varen.

Tot de verbeelding sprekend

Fedor is ervan overtuigd dat ontwikkelingen op het vlak van autonoom varen tot de verbeelding van het grote publiek spreken. Ze bieden een kijkje in de toekomst. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan de bijdrage die elektrificatie kan leveren aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Autonoom varen kan daarnaast een oplossing bieden voor de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de veiligheid verbeteren en ‘human error’ terugdringen. Kortom, in de Rotterdamse regio is autonoom varen allang geen luchtfietsen meer.