Rotterdam Maritime Board - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Levien Willemse

Peter Goedvolk is door het Rotterdamse College benoemd als voorzitter van de Rotterdam Maritime Board. De Rotterdam Maritime Board is een onafhankelijke adviesraad voor Rotterdam en regio bestaande uit 40 vooraanstaande leiders uit het maritieme bedrijfsleven, kennisinstellingen en brancheverenigingen die hun krachten bundelen voor het versterken van het Rotterdamse maritieme cluster.

Peter Goedvolk is de opvolger van Mai Elmar die vanaf de start van de Rotterdam Maritime Board in 2017 technisch voorzitter was. Met de benoeming van Peter Goedvolk start de Rotterdam Maritime Board een nieuwe fase als verbindend netwerk in Rotterdam en regio.

De Rotterdam Maritime Board is op initiatief van de gemeente Rotterdam opgericht in samenspraak met de Provincie Zuid-Holland, Drechtsteden en captains of industry uit het regionale maritieme cluster.

De boardleden vertegenwoordigen de gehele breedte van het Rotterdamse regionale maritieme speelveld: van commodity traders tot reders, van zakelijke dienstverleners tot scheepsbouwers en offshorebedrijven, van start-ups tot scale-ups. Met hun kennis en ervaring adviseren zij regionale besturen gevraagd en ongevraagd over de maritieme toekomst van de stad, haven en regio. De Rotterdam Maritime Board is onlangs ingesteld voor de periode 2022-2025.

“Als ondernemer en bestuurder brengt Peter een schat aan ervaring mee.”
Wethouder Roos Vermeij

Wethouder Roos Vermeij: “Het Rotterdamse stadsbestuur is blij met de voortzetting van de Rotterdam Maritime Board en met Peter Goedvolk als voorzitter. Als ondernemer en bestuurder brengt Peter een schat aan ervaring mee. Die is heel waardevol om de Rotterdam Maritime Board verder te ontwikkelen als aanjager van samenwerking binnen de maritieme sector.”

Ambassadeursfunctie

De Rotterdam Maritime Board is gestart vanuit het doel het vestigings-, kennis en innovatieklimaat voor het maritieme cluster in de Rotterdamse regio te versterken door oplossingen aan te dragen voor economische en maatschappelijke uitdagingen. De board vervult een ambassadeursfunctie voor Rotterdam als maritieme hoofdstad van Europa en verbindt partijen met elkaar: ondernemers, investeerders, kennisinstellingen en overheden.

“Bundelen van netwerk-, denk- en lobbykracht van partijen binnen de maritieme sector is cruciaal om deze regio internationaal concurrerend te houden.”
Wethouder Arjan van Gils

Wethouder Arjan van Gils: “Bundelen van netwerk-, denk- en lobbykracht van partijen binnen de maritieme sector is cruciaal om deze regio internationaal concurrerend te houden en essentieel als onze maritieme regio internationaal koploper wil zijn op het gebied van energietransitie, verduurzaming en digitalisering.”

Peter Goedvolk: “Ik dank mijn voorganger Mai Elmar voor de goede basis die is gelegd. Er is een duidelijk merkbare gezamenlijkheid ontstaan om onze maritieme regio samen nóg steviger op de kaart te zetten en te werken aan de lange termijn ontwikkelingen van onze stad, haven en regio. Ik kijk met genoegen uit naar het voorzitterschap van de Rotterdam Maritime Board.”

Download