Metropool
Overview

Metropool

ROTTERDAM DEN HAAG:
DYNAMIC METROPOLITAN REGION

Rotterdammers geloven dat je samen verder komt. Daarom werken we samen met Den Haag om ook de regio te versterken.
De metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten. Met 2,3 miljoen inwoners, 1,2 miljoen banen en een bijdrage van 15% aan het BNP is dit een regio die er toe doet. Met een mondiaal karakter bovendien door de Greenport West-Holland, de Mainport Rotterdam en Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht. Internationale verbindingen zijn er via de Mainport, de HSL, Rotterdam The Hague Airport en het nabije Schiphol. Met Europese topuniversiteiten hogescholen en een groot aantal (V)MBO-opleidingen in het gebied, hebben we hier ook de kennis van nu en de toekomst in huis.

De metropoolregio

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil een duurzame en internationaal concurrerende regio zijn. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Dat is het beeld dat de 23 gemeenten voor ogen hebben. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen we samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.