Mark Harbers & Jeanette Baljeu - Rotterdam Maritime Capital of Europe

Op donderdag 10 maart ontving minister Mark Harbers de recent gepubliceerde Regionale Maritieme Agenda van Jeannette Baljeu, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland namens de regio.

Lees meer over de energietransitie in de maritieme hoofdstad van Europa.

Mark Harbers nam de agenda in ontvangst tijdens een werkbezoek aan de haven van Rotterdam samen met minister Rob Jetten. De agenda heeft als doel om door middel van intensievere samenwerking in Zuid-Holland de huidige voorlopers positie van de regionale maritieme sector te versterken en hiermee een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering.

“De Regionale Maritieme Agenda laat zien waar we de komende jaren aan moeten werken om in 2030 koploper te zijn, en te blijven.”
Jeanette Baljeu, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
Lees meer over digitalisering in de maritieme hoofdstad van Europa.

Koploper in de energietransitie en digitalisering

Jeannette Baljeu: “De Regionale Maritieme Agenda laat zien waar we de komende jaren aan moeten werken om in 2030 koploper te zijn, en te blijven, in de energietransitie en in digitalisering. Een ambitie die past. Want de scheepsbouw, offshore, scheepvaart en vele andere maritieme bedrijven in Zuid Holland lopen al honderden jaren voorop in de wereld.”

Experts, kennisinstellingen en overheden uit de maritieme sector hebben samen de ambitie geformuleerd om in 2030 de koploper te zijn en te blijven in de energietransitie en digitalisering. Het cluster wil daarnaast op internationaal gebied nóg concurrerender zijn dan nu en dat op een duurzame manier. Zij willen dit bereiken met intensieve samenwerking en slimme oplossingen.

Regionale Maritieme Agenda

Maritime Delta heeft de agenda met verschillende partners helpen opstellen en gaat de opvolging uitvoeren. De agenda laat de uitdagingen waar de maritieme sector voor staat zien en beschrijft concrete acties op het gebied van duurzaam varen, de energietransitie, digitalisering, human capital en het vestigingsklimaat.

Het samenstellen van de agenda is een omvangrijk traject geweest met tientallen sessies met experts uit de sector. Ook zijn de afgelopen periode meer dan 80 CEO’s, directeuren en bestuurders uit de regionale sector gesproken. Vanuit het Maritime Delta programma gaan regionale en nationale partners gezamenlijk de agenda monitoren en deels uitvoeren. Wilt u betrokken zijn bij activiteiten of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Edward Gilding of Tessa Luijben.

Bron: Maritime Delta