Director Innovation and Human Capital Marnix Krikke - Netherlands Maritime Technology - Rotterdam Maritime Capital of Europe

Marnix Krikke is sinds deze zomer voorzitter van de werkgroep Haven en Maritiem van de Nederlandse AI Coalitie. De werkgroep heeft de ambitie de komende vijf jaar de sector een versnelling te laten doormaken op de thema’s dataficering en het gebruik van Artificial Intelligence (AI) technologie. Daarom is er een strategie met de naam “Koersen op AI” ontwikkeld die de komende periode invulling moet krijgen. Marnix Krikke vertelt over de maritieme ambities op het gebied van AI en dat het geen toekomstmuziek meer is in Rotterdam.

Lees meer over digitalisering in de maritieme hoofdstad van Europa.

Nederland en meer specifiek de maritieme hoofdstad Rotterdam is met haar maritieme sector mondiaal koploper in het ontwikkelen van nieuwe technologieën en toepassingen. Om de innovatiekracht van deze sector te behouden zal deze een digitale transitie moeten doormaken om niet achter te raken ten opzichte van andere landen en regio’s. AI kan daarbij ondersteunen. AI verwijst naar zelflerende systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en, zelfstandig beslissingen te nemen,

“AI-technologie essentieel is om voor 2030 de informatie en afhandeling van de fysieke goederenstroom in de Rotterdamse haven volledig digitaal uit te kunnen voeren.”
Marnix Krikke - Nethelands Maritime Technology
Lees meer over de werkgroep Haven & Maritiem.

Koersen op AI

Als voorzitter van de werkgroep Haven & Maritiem heeft Marnix Krikke een duidelijke visie. Krikke: “We willen dat deze strategie gebruikt wordt bij de invulling van subsidieregelingen voor de maritieme sector. Daarbij bieden we vanuit de coalitie een netwerk voor bedrijven en onderzoeksorganisaties om gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op te starten en uit te voeren, aan de hand van de strategie. Hierbij werken we samen met bedrijven uit andere sectoren zoals de logistiek en energie.”

Krikke stelt dat AI-technologie essentieel is om voor 2030 de informatie en afhandeling van de fysieke goederenstroom in de Rotterdamse haven volledig digitaal uit te kunnen voeren. Het toewerken naar slimme – mogelijk autonome – logistieke transportoplossingen in de Rotterdamse haven en het achterland kunnen verbeterigen in efficienie, energieverbruik, luchtkwaliteit en bijvoorbeeld omgevingsgluid gerealiseerd worden.

Ook in de scheepsbouw kan AI een waardevolle toevoeging zijn. Krikke: “In de toekomst gaan we gelijktijdig met het ontwerpen en bouwen van een fysiek schip een digitale tweeling maken van het schip en van het het productieproces.” Een digitale tweeling is een werkend, virtueel model van een heel product, proces of dienst dat zeer nauwkeurig is, zowel in de weergave van een systeem als in de omgeving waarin het systeem werkt. Volgens Krikke kan met deze tweeling modellen de samenwerking tussen ketenbedrijven veel beter worden benut voor het realiseren van doelgerichte ontwerpen en efficiënte productieprocessen.

AI kan op verschillende manieren worden ingezet in de maritieme sector, ten eerste om efficiënter te kunnen bouwen. Maar ook efficiënter varen door het ondersteunen van bemanning met intelligente systemen. Volgens Krikke is het daarnaast belangrijk dat alle bedrijven in de logistiek en het transport met behulp van AI makkelijker informatie uitwisselen. Daarnaast biedt AI de technologie om met minder mensen dezelfde hoeveelheid werk te kunnen doen, op een veilige manier. Het bouwen van schepen met AI heeft volgens Krikke drie grote voordelen: het verkorten van de doorlooptijd, met hetzelfde aantal mensen een hogere productiviteit halen, met behoud van kwaliteit en het minimaliseren van foute beslissingen. Sommige scheepsbouwprojecten lopen vertraging op, omdat het aan elkaar koppelen van ontwerp en bouw stroef verloopt. Met gebruik van AI kan dat verminderd worden. Bovendien is er een groot tekort aan gekwalificeerd technisch personeel in de maritieme sector.

Lees meer over autonoom varen.

AI vindt zijn weg

Er werken veel vooruitstrevende bedrijven in de omgeving van Rotterdam die al pionieren met AI. Zo is er de Aquadrone die plastic opruimt. De WasteShark verzamelt plastic in ondiepe wateren voordat het zwerfvuil terecht komt in zeeën en oceanen. Het apparaat wordt bediend vanaf de kade. De WasteShark is gebouwd op het RDM-terrein. Een ander voorbeeld waarbij AI wordt toegepast is de op afstand bestuurbare sleepboot van Kotug, de Rotortug. Het schip vaart met behulp van deze technologie veilig en deels autonoom. Kotug gebruikt zijn Rotterdamse simulator voor het verder testen van onbemand varen. De realtime sensortechnologie maakt het mogelijk om de kapitein op afstand visueel te ondersteunen bij een veilige uitvoering. In combinatie met drone-technologie om de sleepkabel aan te sluiten, komt onbemande scheepvaart commercieel en technisch dichterbij.

De Nederlandse overheid erkent het belang van AI en heeft in april van dit jaar een bedrag van 276 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds aan de ontwikkeling van AI toegekend. Krikke: “Dankzij dit fonds is Nederland bezig met een AI-inhaalslag ten opzichte van andere regio’s. We zitten nog niet op het niveau van Frankrijk en Duitsland.”

Het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam zijn ambitieus als het om de toepassing van AI in de maritieme sector gaat. In hun ogen moet AI niet alleen leiden tot efficiencyverbetering in scheepsontwerpen, productieprocessen en logistieke processen. Belangrijk zijn het bereiken van maatschappelijke doelen. Zoals het beperken van de CO2 uitstoot en andere schadelijke emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad en haven.

Aanpassingsvermogen

Er zijn volgens Krikke twee grote uitdagingen: “De gewoontes in de sector en wet- en regelgeving laten niet zomaar toe dat er taken van de mens door intelligente systemen worden overgenomen. Daarnaast kan de factor mens uitdagend worden. De huidige banen worden in de toekomst op een andere manier ingevuld.

Routinematig werk kan wordt gedaan door computers. maar zelfs het nemen van beslissingen wordt deels uit handen genomen door systemen.” Voor jongeren is deze verandering goed op te pakken, maar niet voor iedereen. Het vraagt training en aanpassingsvermogen tijdens de loopbaan.

Nu breekt volgens Krikke de belangrijkste fase aan voor de werkgroep: ‘projecten opzetten met bedrijven in de sector, de kenniswereld en de havenbedrijven om de technologie optimaal te benutten.’