Overview

Innovation Ecosystem

ROTTERDAM. MARITIME INNOVATION ECOSYSTEM.

Rotterdam is een stad van pioniers met grenzeloze ambities. De toekomst van haven, scheepvaart, offshore en industrie zit hem niet alleen in pure groei. Wie de toekomst wil hebben, zal vooral steeds slimmer en innovatiever moeten zijn. In Rotterdam vormen stad en haven een innovatie-ecosysteem waarin innovatieve bedrijven kunnen bloeien en groeien. Rotterdam kiest ervoor koploper te zijn in innovatieve ontwikkelingen zoals autonome scheepvaart, blockchain, circulaire economie, slimme materialen en innovatieve offshore constructies.

Rotterdam staat voor een grote opgave op het gebied van digitalisering en verduurzaming. Stad en haven zijn bij uitstek de plek om die transities vorm te geven. Juist omdat er zoveel op fossiel gebaseerde industrie is. Ook omdat er nog zoveel te doen is op het gebied van digitalisering.

De regio Rotterdam heeft besloten om internationaal koploper te zijn op het gebied van ontwikkeling en toepassing van innovaties. Zo werken we onder andere aan ‘the future of shipping’. We bouwen de innovatiefste schepen ter wereld en ontwikkelen innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld emissie-reductie en ballastwaterzuivering. Innovaties die bijdragen aan duurzame en efficiënte ketens en de veiligheid en bereikbaarheid van het havencomplex en stad.  

Rotterdam is inmiddels een kraamkamer voor nieuwe ideeën, start-ups en scale-ups. De keuze van Cambridge Innovation Center om in Rotterdam de eerste buitenlandse vestiging te opnemen is daarvan een mooi voorbeeld.

ROTTERDAM. YOUR BEST PARTNER.

Rotterdam meet zich aan haar ‘global peers’: hotspots van stad, haven- en industrieclusters. Sneller dan onze peers geven we de transities vorm en laten we zien dat een duurzame economie mogelijk is. Door in te zetten op initiatieven die bijdrage aan de transitie naar een CO2-neutrale economie. En die bijdragen aan economischevernieuwing. Door stuk voor stuk de transitie te organiseren en innovaties in de praktijk te testen. Door kennis te delen en nieuwe bedrijven aan bestaande bedrijven te koppelen.

3.5 miljoen
ton biobrandstof/ jaar
200 MW
aan windturbines
> 100
maritieme tech startups

JOIN IN. MAKE IT HAPPEN.

Rotterdam is de maritieme hoofdstad van Europa voor bedrijven die wereldwijd toonaangevend zijn op het gebied van innovatie in de maritieme sector. Het Havenbedrijf en gemeente Rotterdam investeren in initiatieven die een vitale bijdrage kunnen leveren aan deze duurzame economie. Hier komen efficiëntie, veiligheid en vernieuwing samen. Hier gebeurt het.

WELCOME TO ROTTERDAM

Rotterdam: een fantastische plek om zaken te doen, maar ook een geweldige plek op te wonen en werken. Rotterdam is een wereldhavenstad die aantrekt en verbindt. Het is een stad voor vrije geesten en pioniers. Mensen die de ruimte durven pakken en hun dromen echt waar willen maken.

Lees meer over Rotterdam
Loek Becker Hoff

Loek Becker Hoff
Senior Account Manager Cleantech (Innovation Quartier)

+31 (0)6 122 269 07

Loek Becker Hoff