Deze privacy- en cookieverklaring wordt gebruikt door Gemeente Rotterdam voor de website https://www.rotterdammaritimecapital.com/.

Privacyverklaring

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking hebben gekregen.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten indien zij persoonsgegevens verwerken.
Het gaat dan om ons hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen of uw sollicitatie afhandelen.
Van de volgende derden maken we gebruik voor diensten waarmee of waarin persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Hosting en Database
 • Google Analytics
 • LinkedIn Insight
 • Siteimprove

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Wanneer u uw contactgegevens achterlaat op onze website via het contactformulier of op en andere wijze dan kunnen wij deze gegevens delen met de organisaties met wie wij voor deze campagne samenwerken. Te weten Stichting Rotterdam Partners, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Deal Drechtsteden, Smart Delta Drechtsteden. Dan doen wij ten behoeve van promotie en acquisitie doeleinden.

Email-marketing en afhandeling
Voor onze marketingcampagnes en emailverwerking maken wij gebruik van de emailverwerking software van het bedrijf Sendinblue. U verbindt zich daarmee aan de privacy en cookieverklaring van Sendinblue. U kunt dat terug vinden op de website van Sendinblue.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.
U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

 • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
 • Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

Cookieverklaring

Algemeen
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser, op uw apparaat waarmee u onze website gebruikt, wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring lichten wij toe wat dit voor u betekent.

Toestemming
Voor functionele cookies (zie verder) en voor analytische cookies van Google Analytics (zie verder) vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies vragen wij u toestemming alvorens wij deze plaatsen.

Functionele cookies
Onze website plaatst sessiecookies. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de programmeertaal waarmee onze website is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen ervoor dat u makkelijk en ongestoord gebruik kunt maken van de website. De sessiecookies worden automatisch van uw apparaat verwijderd als u de browser sluit. Als de website functionaliteit bevat om in te loggen kan de website aan de hand van een (sessie)cookie detecteren of u ingelogd bent.

Analytische cookie
Via onze website worden er analytische cookies geplaatst van Google, als deel van haar analytische diensten. Wij gebruiken deze dienst om gegevens bij te houden van en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en daarbij deze partijen verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten. Voor analytische doeleinden maken wij ook gebruik van Microsoft Clarity. Bij beide diensten hebben wij het doorsturen van IP-adressen uitgeschakeld.

 • Naam Cookie: XSRF-TOKEN
  Omschrijving: Deze cookie helpt bij het beveiligen van de site tegen Cross-Site Request Forgery-aanvallen.
  Type cookie: Functionele cookie
  Bewaartermijn: Einde sessie
 • Naam Cookie: rotterdam_maritime_capital_of_europe_session
  Omschrijving: Voor het bijhouden van gebruikersacties zoals het gebruik van filters en wensenlijstjes toevoegingen.
  Type cookie: Functionele cookie
  Bewaartermijn: Einde sessie
 • Naam Cookie: ga
  Omschrijving: Met Google Analytics meten we hoe u onze website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden, deze kennis gebruiken we om onze website te verbeteren.
  Type cookie: Analytische cookie
  Bewaartermijn: Einde sessie
 • Naam Cookie: gat
  Omschrijving: Met Google Analytics meten we hoe u onze website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden, deze kennis gebruiken we om onze website te verbeteren.
  Type cookie: Analytische cookie
  Bewaartermijn: Einde sessie
 • Naam Cookie: gid
  Omschrijving: Met Google Analytics meten we hoe u onze website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden, deze kennis gebruiken we om onze website te verbeteren
  Type cookie: Analytische cookie
  Bewaartermijn: Einde sessie
 • Naam Cookie: vuid
  Omschrijving: Rotterdam Maritime Capital of Europe maakt gebruik van Vimeo, een website waar video's op worden gedeeld, om video's te vertonen op de website. Vimeo gebruikt deze cookies om bij te houden welke voorkeuren en instellingen worden gebruikt door de gebruikers.
  Type cookie: Functionele cookie
  Bewaartermijn: Einde sessie

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van uw browser.

Browserfabrikanten bieden Help-pagina’s over hoe u cookies in hun producten kunt beheren. Zie hieronder voor meer informatie.

Raadpleeg voor andere browsers de documentatie van uw browser fabrikant.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

Ge-update: 15-11-2022