Als je overweegt om je in Rotterdam te vestigen of met partijen uit de Rotterdamse maritieme community wilt samenwerken, dan wil je eerst weten wat stad en regio te bieden hebben. Wij snappen dat en om die reden hebben we online een centrale aanlegplaats gemaakt voor iedereen die zich wil aansluiten bij de maritieme hoofdstad van Europa.

Wie wij zijn? Wij zijn CEO’s van bedrijven als Anthony Veder, VOPAK, Vitol en Kotug. Brancheorganisaties als Rotterdam Maritime Services Community en Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Maar ook Rotterdam Partners en Deal Drechtsteden. Een wereldwijd netwerk van samenwerkende publieke en private organisaties. Met een breed en gespecialiseerd organiserend vermogen.

Wij zijn meer dan bereid onze ervaringen te delen over hoe het is om te wonen en werken in Rotterdam. Waarom het voor jou aantrekkelijk is om je juist in de Rotterdamse maritieme regio te vestigen. Wij kunnen je introduceren in voor jou relevante netwerken en je helpen als je voor Rotterdam kiest.

Voor meer informatie over onze visie, ons beleid, onze strategie en onze uitvoeringsagenda, neem contact met ons op.