Credit: Claire Droppert
Overview

Energie & Industrie

De spil van
Noordwest-Europa

Energie en industrie zijn in de haven van Rotterdam onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dit meest geïntegreerde cluster van Europa ligt op koers om het eerste duurzame industriecomplex van de wereld te worden.

Centrum van Europa

Rotterdam heeft van oudsher een spilfunctie in Noordwest-Europa voor de import van fossiele grondstoffen en voor de productie van energie- en chemische producten. De haven staat via een uitgebreid netwerk van buisleidingen en andere modaliteiten in directe verbinding met Antwerpen en het Rijn-Ruhr gebied. Dit maakt van Rotterdam een belangrijk centrum voor de prijsbepaling van olieproducten.

Het energie-industriecomplex genereert ongeveer €10,5 miljard aan toegevoegde waarde en biedt circa 54.000 arbeidsplaatsen. De omvang van het Rotterdamse chemische cluster is daarmee vergelijkbaar met Houston, Singapore en Shanghai.

Één geïntegreerd industriecluster

Ga je voor efficiënt en samen, dan ben je in Rotterdam aan het juiste adres. Hier werken energieproducenten, raffinaderijen en producenten van chemische producten schouder aan schouder. Door de jaren heen hebben de spelers in het industriecluster met elkaar verregaande integratie van processen doorgevoerd. De olieraffinaderijen leveren bijvoorbeeld grondstoffen aan de chemische industrie en diverse chemische bedrijven leveren weer halffabricaten aan andere partijen. Ook op het gebied van tankopslag, industriële gassen, warmte, stoom, afvalwaterzuivering en elektriciteit vinden samenwerkingen en uitwisseling plaats.

Rotterdam beschikt daardoor over een sterk geïntegreerd industriecluster dat alle kansen biedt voor gezamenlijk concurrentievoordeel.

Eerste duurzame industriecomplex ter wereld

De komende decennia zal het Rotterdamse industriecomplex zich opnieuw uitvinden omdat de regionale spelers de ambitie hebben uitgesproken om het eerste duurzame industriecomplex ter wereld te worden. Daardoor is Rotterdam de nieuwe hotspot voor de duurzame verwerking, productie, opslag en distributie van grondstoffen en chemische producten.

Maar ook van hernieuwbare energie en milieu- en klimaatvriendelijke brandstoffen. Investeerders en makers van duurzame oplossingen zijn welkom om aan te sluiten bij de ambities van deze regio.