Rotterdam Maritime Capital of Europe kunnen we alleen zijn door een unieke combinatie en samenwerking van alle bedrijven, overheden, verenigingen en instellingen op maritiem gebied in de hele regio. Alle kennis en expertise gebundeld in een compleet netwerk dat fungeert als één maritiem ecosysteem. En nu ook onder één naam.

Initiatiefnemers van Rotterdam Maritime Capital of Europe zijn de volgende partners: