Dinsdag 26 juli begint het werkbezoek van burgemeester Aboutaleb aan Ho Chi Minhstad in Vietnam. Daar spreekt hij met lokale autoriteiten, ondernemers, studenten en investeerders over havenontwikkeling, duurzaamheid en klimaatadaptatie. De Vietnamese miljoenenstad heeft net als Rotterdam te maken met de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, overstromingen en zeespiegelstijging. Vrijdag 29 juli reist hij door naar Singapore voor o.a. de World Cities Summit 2022.

Erasmus bridge - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Iris van den Broek
Lees meer over de Rotterdam Maritime Board.

De Vietnamese miljoenenstad heeft net als Rotterdam te maken met de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, overstromingen en zeespiegelstijging. Vrijdag 29 juli reist hij door naar Singapore voor o.a. de World Cities Summit 2022.

Economische motor van Vietnam

Ho Chi Minhstad, omringende havens en regio vormen de economische motor van het zuiden van Vietnam. De dichtbevolkte miljoenenstad ligt in een voor overstromingen kwetsbare delta. Daarnaast zorgen economische ontwikkelingen en snelle bevolkingsgroei voor ruimtegebrek en ruimtelijke ordeningsproblemen. Op het programma staan ontmoetingen met bestuurders van Ho Chi Minhstad en vertegenwoordigers van Vietnamese bedrijven, kennisinstellingen en investeerders. Tijdens diverse meetings spreken ze met Nederlandse deskundigen van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV en ondernemers over samenwerking.

WCS 2022

In Singapore woont burgemeester Aboutaleb de 8ste editie van de World Cities Summit bij van 31 juli t/m 4 augustus. Daar neemt hij o.a. deel aan het jaarlijkse WCS Mayors Forum, een mondiaal platform voor burgemeesters om kennis te delen en ervaring uit te wisselen. De overkoepelende vraag is hoe steden leefbaar, duurzaam en veerkrachtig blijven in tijden van crises zoals klimaatverandering, pandemieën en internationale conflicten.

Singapore is een maritiem knooppunt en innovatieve stadstaat waar regelmatig Nederlandse expertise op het terrein van watermanagement en klimaatadaptatie wordt ingezet. Er zijn ook Rotterdamse partijen actief om de voedselveiligheid in Singapore te vergroten. Om kennisdeling, handel en investeringen te bevorderen, trekt burgemeester Aboutaleb tijdens zijn bezoek aan Singapore op met Havenbedrijf Rotterdam NV, Erasmus Universiteit, Rotterdam Maritime Board en Rotterdam Partners.

Bron: Gemeente Rotterdam