Barge Master ontwikkelt met succes beweging-compenserende oplossingen voor de offshore industrie. Door middel van in Rotterdam ontwikkelde machines kan er op open zee met significante golfslag toch secuur en veilig worden gew­erkt. Door recente innovatie op de bestaande technologie, biedt de oplossing nu ook grote toegevoegde waarde voor de bouw van offshore windmolenparken en levert het daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de energi­etransitie. Barge Master ontvangt in totaal een kapitaalinjectie van € 7,5 mln. van Energietransitiefonds Rotterdam en de bestaande aandeelhouders.

Kortere bouwtijd, lagere kosten en minder CO2-uitstoot

Een grote uitdaging bij de aanleg van windmolenparken op zee is het vervoer van de windturbinecomponenten van de haven naar de ver uit de kust gelegen parken. De huidige methode houdt in dat dure installatieschepen op en neer var­en om de componenten op te halen. Barge Master heeft een beweging-compens­erend platform ontworpen, de ‘Feeder’, die makkelijk op bestaande vaartuigen geïnstalleerd kan worden. Deze machines houden de grote turbine-onderdelen in balans, zodat ze op open zee met een kraan kunnen worden overgezet naar het installatieschip.

Op deze manier kan het installatieschip op zee blijven en doorgaan met install­eren, terwijl het continu bevoorraad wordt met nieuwe windturbine onderdelen. Bestaande installatieschepen kunnen daardoor efficiënter en langer worden in­gezet. Het gevolg hiervan is een kortere bouwtijd, lagere investeringen en een competitievere prijs voor offshore windenergie. De oplossing van Barge Master realiseert daarbij een gemiddelde CO2-besparing van 100 kiloton per jaar.

Recent sloot Barge Master een meerjarig contract met DEME, één van ’s werelds grootste windpark aannemers, ten behoeve van de aanleg van het eerste grootschalige commerciële offshore windpark in de Verenigde Staten, Vineyard Wind 1 (804 MW). Voor het contract met DEME zijn in totaal vier ‘Feeder’-plat­formen nodig. Door de kapitaalinjectie kan Barge Master de bouw van deze ma­chines financieren, welke in de toekomst ook voor andere offshore windparken kunnen worden ingezet.

Rotterdam wereldwijd centre of excellence voor maritieme technologie

Voor de ontwikkeling en bouw wordt gebruik gemaakt van Nederlandse bedri­jven, veelal uit Rotterdam en omgeving, waardoor er tijdelijk 89 en structureel 15 arbeidsplaatsen worden gecreëerd in de regio. Dit versterkt de rol van Rotterdam als wereldwijd centre of excellence in maritieme technologie. De technologie kan in de toekomst ook worden ingezet bij de bouw van offshore-windparken voor de kust van Nederland.

Wethouder Chantal Zeegers van Rotterdam (klimaat, bouwen en wonen): “Trots dat we via het Energietransitiefonds Rotterdam een bijdrage kunnen leveren aan dit groene ondernemerschap. Het zijn dít soort ondernemers, dit soort oplossingen, die een bijdrage leveren aan de grote klimaatopgave waar we voor staan.”

Bron: Innovation Quarter