Fieldlab Industrial Electrification - Rotterdam Maritime Capital of Europe

De waterstofeconomie biedt veel kansen voor de maakindustrie in Zuid-Holland. Dat blijkt uit een studie van Ekinetix en Stratelligence in opdracht van Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en Gemeente Rotterdam. Om deze kansen te verzilveren pleiten de onderzoekers onder meer voor de oprichting van een ‘Hydrogen Competence Centre’.

Lees meer over waterstof in de maritieme hoofdstad van Europa.

Zuid-Holland heeft een sterke uitgangspositie voor een succesvolle waterstof maakindustrie stellen de onderzoekers. Zo wordt 43% van alle waterstof in Nederland in het havenindustrieel cluster Rotterdam-Moerdijk geproduceerd en is er al een basisinfrastructuur aanwezig voor waterstof. Ook zijn er meer dan 200 regionale maakindustrie bedrijven en kennisorganisaties actief, waarvan een deel al is aangesloten bij waterstofinitiatieven.

Kansen

Onder andere de procesindustrie, de maritieme en offshore-industrie en de installatietechniek kunnen profiteren van de overgang naar een groene waterstofeconomie. In het onderzoek worden specifiek drie categorieën bedrijven genoemd die kunnen profiteren van de kansen van de waterstofeconomie:

  1. bedrijven die nu al ervaring hebben met (grijze) waterstof en uitbreiden naar klimaat neutrale waterstof;
  2. bedrijven die overstappen naar installaties en transportmiddelen op waterstof;
  3. bedrijven die sterk zijn in technieken waar vraag naar ontstaat door de specifieke kenmerken van waterstof.

Om deze kansen te verzilveren, moet een aantal knelpunten aangepakt worden, stellen de onderzoekers. Deze knelpunten komen samen in vier hoofdthema’s: kennisontwikkeling, versterking ecosysteem, vraagbevordering en ondersteuning. Zo is bijvoorbeeld aandacht nodig voor de infrastructuur voor transport en opslag van waterstof en de aanwezigheid van voldoende emissiearm geproduceerde waterstof.

Hydrogen Competence Centre

In het kader van kennisontwikkeling raden de onderzoekers aan om een publiek-privaat kenniscentrum op te richten, een ‘Hydrogen Competence Center’. Dit centrum is gericht op de toepassing van waterstof en qua opzet vergelijkbaar met het Battery Competence Center in Eindhoven. Dit moet een publiek-private plek zijn waar men terecht kan om specifieke kennis, samenwerkings- en/of onderzoekspartners te vinden gericht op de toepassing van waterstof.

Hoe verder?

Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en InnovationQuarter gaan in gesprek met de sector om te bepalen hoe de aanbevelingen in het rapport kunnen worden gerealiseerd en de kansen kunnen worden verzilverd.

Het hele rapport over de kansen van de waterstof maakindustrie is via de knop hieronder te downloaden.