Rotterdam Maritime Board voor Rotterdamse aanpak Cyberweerbaarheid Maritieme Sector

Foto: Rotterdam Maritime Board. © Eric Fecken.

Versterk het bestaande cyberweerbaarheidsinitiatief Ferm voor de Rotterdamse maritieme sector en besteed bijzondere aandacht aan ketenafhankelijkheden. Dit zijn twee van de vier aanbevelingen in het advies aangeboden door de Rotterdam Maritime Board.

Cyberweerbaarheid

Versterk het bestaande cyberweerbaarheidsinitiatief Ferm voor de Rotterdamse maritieme sector en besteed bijzondere aandacht aan ketenafhankelijkheden. Dit zijn twee van de vier aanbevelingen in het advies dat door de Rotterdam Maritime Board op 22 maart 2023 is aangeboden aan Robert Simons, wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur van Rotterdam en René de Vries, (Rijks)havenmeester en Port Cyber Resilience Officer.

De Rotterdam Maritime Board maakt zich zorgen over de digitale veiligheid en digitale autonomie van stad en haven. De board ziet het belang van een effectieve cyberweerbaarheidsaanpak en voelt ook de verantwoordelijkheid. Boardvoorzitter Peter Goedvolk: ‘Cyberweerbaarheid doe je samen, het is geen individueel project, het is een mindset en gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en het bedrijfsleven’.

Onderzoek door Erasmus Universiteit Rotterdam

Het advies van de RMB wordt ondersteund door een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onderzoekers zien dat het van groot belang is dat de gemeente Rotterdam de dreiging ten aanzien van cybersecurity in de maritieme sector meer op waarde gaat schatten.

Zo wordt aanbevolen dat gewerkt moet worden aan het politieke draagvlak voor de Rotterdamse maritieme cyberweerbaarheid.

Havenmeester René de Vries: ‘Een veilige haven is niet alleen een fysiek veilige, maar ook een digitaal weerbare haven. Ik ben blij met dit advies om bestaande initiatieven te versterken en hier gemeenschappelijk de verantwoordelijkheid voor te nemen.’

Rotterdam Maritime Board

De Rotterdam Maritime Board is een onafhankelijke adviesraad voor Rotterdam en regio bestaande uit 40 vooraanstaande leiders uit het maritieme bedrijfsleven, kennisinstellingen en brancheverenigingen. De board adviseert het Rotterdamse college over het versterken van het Rotterdamse maritieme cluster.

Verantwoordelijk wethouder Robert Simons nam het advies namens het Rotterdamse college van B en W in ontvangst. Voor de zomer komt het college met een inhoudelijke reactie. Simons: “Cyberveiligheid heeft onze aandacht. Het is een belangrijk en urgent onderwerp voor de haven en de maritieme sector. Goed dat de Rotterdam Maritime Board zich hier voor inspant.”

Download hieronder het rapport met het advies over cybersecurity van de Rotterdam Maritime Board