Young Maritime Board Credit: Sharper

Op woensdag 30 maart organiseerde de Young Maritime Board een speciale bijeenkomst voor alle bestuursleden van de acht aangesloten organisaties. Deze stond in het teken van het versterken van onderlinge relaties en intensivering van onderlinge samenwerking. Daarnaast was er ook ruimte voor een korte inhoudelijke discussie over relevante maritieme ontwikkelingen.

Lees meer over de Young Maritime Board

Na het welkomstwoord door Ruben de Nie (Young IRO) maakte Hanneke Bruinsma van Gemeente Rotterdam van de gelegenheid gebruik om kort terug te blikken. Ondanks beperkte mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten is het de Young Maritime Board gelukt haar rol te pakken en een waardevolle bijdrage te leveren. Zoals het op de kaart zetten van maritieme jonge professionals richting regionale en lokale politici en bestuurders.

Young Maritime Board Credit: Sharper
Lees meer over talentontwikkeling in de Rotterdamse regio.

Maar ook door deelname aan inhoudelijke discussies en het overbrengen van de perspectieven van jonge professionals over relevante onderwerpen zoals het aantrekken en behouden van talent. Tevens dankte ze alle betrokkenen voor de inzet en prettige samenwerking.

Vervolgens werden de ruim dertig aanwezigen aan de hand van enkele stellingen uitgedaagd tot een kort inhoudelijke gesprek. Onder andere over de positie van maritieme jong professionals, de rol van netwerkorganisaties en de Young Maritime Board zelf. De rest van de bijeenkomst werd gebruikt voor onderling kennismaken en netwerken.

De Young Maritime Board bestaat uit afgevaardigden van Jong Havenvereniging, Rot.Jong, Drecht Cities Young Professionals, Young NMT, Young IRO, Young RMSC, Link Maritime en YoungShip Rotterdam. Samen vertegenwoordigen ze ruim 3.300 leden en zetten zij zich in voor het verbinden van maritieme jonge professionals en het op de kaart zetten van hun rol en toegevoegde waarde.