Young Maritime Board roept op te investeren in Young Professionals

Foto: De Young Maritime Board overhandigt hun advies aan Peter Goedvolk (Voorzitter, Rotterdam Maritime Board).

Volgens de Young Maritime Board is het alle hens aan dek als het gaat om het aan boord houden van Young Professionals in de maritieme sector. Daarom presenteerde zij op 22 maart vijf adviezen aan de Rotterdam Maritime Board.

Alle hens aan dek!

Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent is één van de grootste uitdagingen waar de Rotterdamse maritieme sector voor staat. Een van de vragen is hoe het bedrijfsleven ervoor kan zorgen dat de Young Professionals in de maritieme sector behouden blijven. Om die vraag te beantwoorden heeft de Young Maritime Board in samenwerking met Erasmus UPT een onderzoek gedaan naar de behoeften en drijfveren van Young Professionals. ‘Er wordt namelijk veel over ons gepraat, maar weinig met ons’, aldus de Young Maritime Board leden.

322 Young Professionals hebben de vragenlijst ingevuld. De onderzoeksresultaten gaven een scherp inzicht in de drijfveren en behoeften van Young Professionals. Ook is een duidelijk beeld verkregen welk beeld zij hebben van het imago van de sector en wat factoren zijn om hun carrière in deze sector voort te willen zetten of te verlaten.

Op basis van het onderzoek werd geconcludeerd dat de binding met de sector ongekend hoog is. De gemiddelde kans dat iemand over vijf jaar nog voor dezelfde organisatie werkt is 58% en de kans dat iemand nog in de maritieme sector werkt is 73%. Toch overweegt 51% van de Young Professionals om in een andere sector te gaan werken. Redenen zijn: beperkte ontwikkelmogelijkheden, het ontbreken van een ambitieuze toekomstvisie op innovatie en verduurzaming en het conservatieve karakter van de sector.

Met deze gegevens als uitgangspunt zijn vijf adviezen geformuleerd om Young Professionals aan boord te houden:

  1. Investeer in ontwikkelmogelijkheden;
  2. Draag een cultuur uit waarbij diversiteit en inclusie voorop staan en conservatisme geen rol meer speelt;
  3. Neem innovaties mee in een concrete ambitieuze toekomstvisie en wees open en realistisch over de uitdagingen die dit met zich meebrengt;
  4. Benadruk het internationale karakter, de gedeelde passie voor schepen en een sterk wij-gevoel in communicatie en tot slot;
  5. Daag jonge werknemers uit de maritieme sector te leren kennen, bijvoorbeeld via jongerenorganisaties.

Oproep aan Rotterdam Maritime Board

Tijdens de bijeenkomst op 22 maart jl. van de Rotterdam Maritime Board, het regionaal adviesorgaan van de maritieme sector is het advies overhandigd aan de Voorzitter van de Rotterdam Maritime Board, Peter Goedvolk (CEO, First Dutch).

Tijdens de discussie werd beaamd dat Young Professionals essentieel zijn voor de maritieme sector en investeringen in talent noodzakelijk zijn voor groei in de sector. Ook is er is gesproken over welke stappen kunnen worden gezet door bedrijven, zowel individueel als gezamenlijk.

Peter Goedvolk: ‘Voor een toekomstbestendige maritieme sector, is het essentieel om jongeren aan te trekken. Concurrentie met andere sectoren is groot. Talent is schaars, vooral in de huidige gespannen arbeidsmarkt. Human Capital heeft de aandacht van de Rotterdam Maritime Board. Ik ben blij met het Young Maritime Board advies en in het bijzonder dat Young Professionals de krachten bundelen en zich inzetten om het Rotterdamse maritieme cluster te versterken. Volgens de Rotterdam Maritime Board verrijkt dit advies veel bestaande initiatieven binnen de sector’.

De Young Maritime Board leden hopen nu verder in gesprek te gaan met de bedrijven over hoe deze adviezen concreet vorm te geven.

Over de Young Maritime Board

De Young Maritime Board is een onafhankelijk adviesorgaan van de Gemeente Rotterdam. De board bestaat uit de bestuursleden van diverse netwerkinitiatieven voor jonge maritieme professionals in de Rotterdamse regio. Vanuit het perspectief van jong professionals signaleert en adviseert de board over kansen en bedreigingen voor de sector. Daarnaast richt de board zich op het verbinden en versterken van netwerkinitiatieven.

Download hieronder het hele advies van het Young Maritime Board.