Helft Nederlandse waterstofprojecten bevindt zich in Rotterdam

De helft van de Nederlandse waterstofprojecten wordt in Rotterdam ontwikkeld. Dat blijkt uit de lijst met projecten die eind juni door Nederland is aangedragen voor de IPCEI-regeling voor waterstof. IPCEI staat voor ‘Important Project of Common European interest’. Dit is een Europese regeling die landen de mogelijkheid biedt extra steun te geven aan projecten. 12 van de 24 projecten op de Nederlandse lijst bevinden zich in Rotterdam.

Lees meer over waterstof in de Rotterdamse regio.

Het verlenen van (financiële) steun door de overheid is nodig om waterstofprojecten van de grond te laten komen. Tegelijkertijd kunnen subsidies de Europese interne markt, een van de pijlers onder de Europese Unie, verstoren. Brussel ziet er dan ook nauwlettend op toe dat lidstaten de Europese regels voor staatssteun niet overtreden.

Vanwege het belang van de ontwikkeling van waterstofprojecten creëert de Europese Unie nu wel de mogelijkheid om staatssteun te geven aan individuele projecten. Die moeten daarvoor op de IPCEI-lijst komen. Nederland heeft nu voor 25 projecten deze IPCEI-status aangevraagd bij de Europese Unie. Dat wil dus nog niet zeggen dat deze projecten ook daadwerkelijk op de lijst komen of dat ze de benodigde financiële steun krijgen. (Één van de 25 projecten op de IPCEI-lijst wordt niet met name genoemd, vandaar dat sprake is van 24 en 25 in deze tekst.)

Rotterdamse projecten waarvoor de IPCEI-status is aangevraagd betreffen onder andere de productie van groene waterstof (door Shell, BP-Nobian, Uniper en Vattenfall-Air Liquide), de aanleg van buisleidingen voor waterstof in Rotterdam, de import van waterstof, en de toepassing van waterstof als brandstof voor wegtransport en binnenvaart.

Bron: Port of Rotterdam