Uit het onderzoek naar de kansen van de waterstofmaakindustrie in opdracht van InnovationQuarter, provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam blijkt dat de regio beschikt over legio aan kansen.

Fieldlab Industrial Electrification - Rotterdam Maritime Capital of Europe
Lees meer over studie van Ekinetix en Stratelligence naar kansen voor waterstof in Zuid-Holland.

Uit het onderzoek, dat een schets geeft van de huidige waterstofmaakindustrie in de provincie, blijkt ook dat er nog wel wat nodig is om deze kansen te realiseren. Waar liggen die kansen en hoe kun jij onderdeel uitmaken in de realisatie van die kansen?

Lees verder!

Van kansen…

Het onderzoek van Ekinetix en Stratteligence benadrukt dat de regio een sterke uitgangspositie heeft voor een florerende waterstofmaakindustrie om meerdere redenen:

  • De regio Rotterdam-Moerdijk beschikt al over veel kennis en ervaring met het toepassen van (grijze) waterstof aangezien al 43% van de nationale waterstofproductie in dit havenindustrieel cluster geproduceerd wordt.
  • Er is al een basisinfrastructuur aanwezig voor waterstof.
  • Al ruim 200 (waterstof)maakindustriebedrijven en kennisorganisaties zijn actief bezig met waterstof, waarvan een deel al is aangesloten bij waterstofinitiatieven.
  • Potentiële afnemers van de waterstof maakindustrie zijn al aanwezig in de regio.

De sectoren met de meeste kansen in de waterstofmaakindustrie zijn de procesindustrie, doorvoer van waterstof, de maritieme sector, de (om)bouw van speciale voer- en vaartuigen, en opleidingen, certificeringen en meetinstrumenten.

Lees meer over waterstof in de Rotterdamse regio.

Volgens het onderzoek zijn de maakindustriebedrijven met de meeste kansen om te profiteren van de waterstofeconomie:

  • Bedrijven die nu al ervaring hebben met (grijze) waterstof en uitbreiden naar klimaat neutrale waterstof.
  • Bedrijven die al ervaring hebben met bouw van installaties en transportmiddelen.
  • Bedrijven die sterk zijn in technieken waar vraag naar ontstaat door de specifieke kenmerken van waterstof zoals de lichte ontvlambaarheid.

… naar realiseren…

Maar wat is er nodig om deze kansen te realiseren? Het onderzoek geeft hierop vier antwoorden: kennisontwikkeling en kennisdeling, het versterken van het ecosysteem, vraagbevordering en tot slot ondersteuning bij beleid, lobby en financiën. Hierbij moet er ook aandacht zijn voor de infrastructuur voor transport en opslag van waterstof en de aanwezigheid van voldoende (groene) waterstof.

Concreet wordt geadviseerd om een publiek-privaat Hydrogen Competence Center op te richten waar de maakindustrie terecht kan voor specifieke kennis, om samenwerkings- en onderzoekerspartners te vinden gericht op de toepassing van waterstof, om te experimenteren en om ondersteuning kan vragen bij lobby, financiering en beleidsvraagstukken. Het Center kan daarnaast een plek zijn waar studenten geënthousiasmeerd worden over waterstof en wat kan dienen als visitekaartje voor de waterstofmaakindustrie.

… en wat er nog nodig is

InnovationQuarter, provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zijn nu hard bezig om de adviezen uit het onderzoek om te zetten naar acties. Zo zijn we partners aan het benaderen, enthousiasme aan het opwekken en verbindingen aan het maken om de kansen te verzilveren. Tot nu toe merken wij dat meerdere partners enthousiast zijn over het geadviseerde Hydrogen Competence Center. Zo onderstrepen zij dat dit Center inderdaad kan bijdragen aan het versterken van het ecosysteem, kennisontwikkeling en kan voorzien in de behoefte aan ondersteuning bij beleid, lobby en financiering.

Om de kansen voor de waterstofmaakindustrie te realiseren is het nodig dat we de handen uit de mouwen steken en samenwerken met daadkrachtige en enthousiaste partners. Wil jij ook deel uitmaken van het realiseren van deze kansen?

Laat het ons weten via maritime@rotterdam.nl! Make It Happen!

Heleen van Tilborgh
Projectleider energietransitie Haven Industrieel Complex
Bij gemeente Rotterdam