Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmorgen 12 april een werkbezoek gebracht aan de Rotterdamse haven. Het bezoek stond in het teken van waterstof.

Credit: Jerry Lampen
Lees meer over waterstof in Rottedam.

In Rotterdam komt op jaarbasis bijna drie keer het totale energieverbruik van Nederland binnen. Dat staat gelijk aan dertien procent van de totale energiebehoefte van de Europese Unie. Als energiehaven van Noordwest-Europa heeft Rotterdam een ambitieuze verduurzamingsstrategie waarin elektrificatie en waterstof een belangrijke rol spelen. Er wordt ingezet op productie van groene waterstof, waterstof op basis van restgassen, infrastructuur voor transport van waterstof via buisleidingen, import en toepassing in industrie en transport. Koning Willem-Alexander kreeg tijdens zijn bezoek een toelichting op de waterstofambities van de Rotterdamse haven.

Waterstof ontwikkelingen

Tijdens een vaartocht langs de Maasvlakte sprak de Koning onder meer met Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam), Randolf Weterings (programmamanager Electrification & Hydrogen) en Alice Krekt (directeur klimaatprogramma bij Deltalinqs) over de waterstofontwikkelingen in de Rotterdamse haven. Aan de hand van ontwikkelingen op diverse projecten, werd door verschillende bedrijven de waterstofwaardeketen toegelicht: van import en export tot waterstofproductie in de haven, de vraagontwikkeling in industrie en transport van waterstof, tot de aanleg van waterstofleidingen (de zogenoemde ‘H2-backbone’ door de haven en de ‘Deltacorridor’ verder richting Noordrijn-Westfalen via Chemelot). Het bedrijf ThyssenKrupp Staal belichtte de vraag naar waterstof in Duitsland.

Na de vaartocht volgde een bezoek aan Neste, waar Bart Leenders (vice-president Global Production) een toelichting gaf over hoe Neste werkt aan verduurzaming en welke rol waterstof daarin speelt. Tenslotte deelden vertegenwoordigers van verschillende bedrijven in de haven hun uitdagingen op het gebied van waterstof met de Koning.

Eerder opende Koning Willem-Alexander de eerste substantiële testinstallatie voor groene waterstof Hystock (2019) en sprak hij op het congres “Wind meets Gas” (2021) over het belang van waterstof voor Nederland en de energietransitie. Ook kwam het thema waterstof bij diverse binnenlandse en buitenlandse bezoeken aan de orde.

Bron: Port of Rotterdam