Zero Emission Services (ZES) – mede opgericht door het Havenbedrijf in 2020 om onder andere elektrisch vervoer over water te stimuleren - heeft van het Nationaal Groeifonds een investering van 50 mln euro ontvangen voor de versnelde invoer van hun innovatieve systeemoplossing voor de binnenvaart.

Alphenaar laadt batterij - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Ries van Wendel de Joode

De investering zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van 75 batterijcontainers voor maritieme toepassing (ZESpacks), 14 docking stations waar de ZESpacks worden geladen en 45 geëlektrificeerde binnenvaartschepen.

Bart Hoevenaars, CEO van ZES licht toe: “Dit is niet alleen goed nieuws voor de binnenvaartsector en voor ZES, maar leidt bovenal tot een betere leefomgeving. Nu wordt echt schoon varen mogelijk, dus zonder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Daarnaast is het ook nog geluidloos. Het Nationaal Groeifonds steunt schippers bij de investering in een elektrische aandrijflijn. Zero Emission Services kan nu investeren in het kostbaarste deel, de batterijcontainers, zodat deze schippers alleen betalen voor gebruik. Ook kunnen er met de steun publiek toegankelijke laadstations gerealiseerd worden aan enkele cruciale vaarroutes voor de binnenvaart in Nederland. Door het mogelijk te maken om tegelijkertijd te investeren in deze drie zaken, wordt het bekende kip-ei probleem voor groen transport doorbroken.

We danken het ministerie van I&W voor de samenwerking in het afgelopen jaar om gezamenlijk dit zorgvuldige proces te doorlopen. Samen met hen, zijn wij ervan overtuigd dat het Nationaal Groeifonds de concurrentiepositie van deze belangrijke transportsector voor Nederland met deze steun verstevigt.

Versnelde opschaling mogelijk

Als er niet gelijktijdig in elektrisch aangedreven schepen, batterijcontainers en laadinfrastructuur geïnvesteerd wordt, zal de doorbraak richting zero-emissie op zich laten wachten. ZESpacks kunnen niet gebruikt worden zonder schepen met een elektrische aandrijflijn en zonder laadinfrastructuur kunnen ze niet worden opgeladen. Samenwerking en afstemming tussen betrokken partijen is cruciaal. De investering van 50 miljoen maakt het mogelijk om gelijktijdig te investeren in de laadinfrastructuur, de energiedragers en de schepen met een elektrische aandrijflijn.

De investering van het Nationaal Groeifonds is een investering in een bewezen systeem. Het eerste schip, de Alphenaar van CCT, vaart sinds september 2021 op basis van verwisselbare energiecontainers. Het schip vaart tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk voor Heineken. Heineken en haar vervoerder CCT leverden beiden een aanzienlijke inspanning om het eerste zero-emissie binnenvaartschip met het ZES systeem te kunnen laten varen. Met behulp van de investering van het Nationaal Groeifonds kan het aantal schepen, batterijen en laadstations versneld opgeschaald worden. Als de eerste 45 schepen met hulp van deze investering varen, is de verwachting dat de markt op eigen kracht het aantal schepen, batterijcontainer en laadstations kan laten groeien.

Positieve impact op het klimaat

Als er in Nederland volledig wordt overgestapt op zero-emissie binnenvaartschepen zal dit cumulatief tot 2050 6,6 megaton CO2 besparen en tot wel 17.500 ton aan NOx. Hierdoor worden steden, natuurgebieden en (binnen)havens schoner en geluidsarmer. Het gebruik van de ZESpacks verhoogt daarnaast de inpasbaarheid van zon- en windparken, doordat zij opgewekte energie kunnen opslaan tot het moment dat de energie daadwerkelijk gevraagd wordt. De fysieke infrastructuur voor de docking stations is dus een bouwsteen voor een lokale “clean energy hub”. Naast het opladen van de batterijcontainers op basis van schone energie, biedt een docking station ook mogelijkheden om het elektriciteitsnet te versterken. De batterijcontainers die hier worden geladen, kunnen namelijk ook gebruikt worden om het energienetwerk te balanceren. Een steeds actueler thema in Nederland.

Stimulans voor economie en werkgelegenheid

Het innovatieve karakter van het ZES-concept zorgt onder andere voor banen in de nieuwbouw en ombouw van schepen. Bestaande schepen kunnen immers omgebouwd worden tot elektrisch aangedreven schepen. Andere banen worden gecreëerd binnen de dagelijkse operatie van docking stations en andere onderdelen binnen de waardeketen. Het ZES systeem biedt Nederland mogelijkheden om de voorsprong als belangrijke, innovatieve logistieke sector te behouden en kan als voorbeeld dienen voor vergelijkbare uitdagingen in andere sectoren.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Financiën. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen voor structurele en duurzame economische groei.

Met de “Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens” heeft Nederland zich gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de CO2-emissies van de Nederlandse binnenvaartvloot met 40% tot 50% te reduceren ten opzichte van 2015. Er moeten in dat jaar ook minimaal 150 schepen zero-emissie varen.

 

Bron: Port of Rotterdam