We hebben geen tijd te verliezen. Er is meer tempo nodig om onze klimaatdoelen te halen. Zowel de klimaatcrisis als de oorlog in Oekraïne nopen tot een versnelde energietransitie. Door meer schone energie op te wekken, bijvoorbeeld op grote windparken op zee, neemt de CO2 uitstoot en de afhankelijkheid van Russisch gas en kolen af.

Arno Bonte - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Casper Rila
Lees meer over Rotterdam als Europese waterstof hub.

Rotterdam, waar import, productie, infrastructuur en gebruik van waterstof samenkomen

Rotterdam heeft de versnelling in de energietransitie al ingezet. Drie jaar geleden sloot de gemeente samen met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke organisaties het Rotterdams Klimaatakkoord met daarin 55 klimaatdeals om de CO2-uitstoot in de komende tien jaar te halveren. De eerste successen zijn geboekt. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is de jaarlijkse stijging van CO₂ omgebogen in een daling. In de afgelopen jaren heeft Rotterdam al ruim een miljoen ton CO₂ gereduceerd. Een trend die zich doorzet naar een reductie van ruim 9 miljoen ton in 2030.

Waterstof

Maar er is nog meer nodig en mogelijk. Daarbij speelt waterstof een sleutelrol. Rotterdam wil de industrie vergroenen met grootschalige elektrificatie en het gebruik van groene waterstof. Rotterdam heeft veel potentie om zich te ontwikkelen tot waterstofhub, vanwege de gunstige ligging als diepzeehaven, de aanwezigheid van grootschalige (petro)chemische industrie, de aansluiting van windenergie vanaf de Noordzee en infrastructuur als onderdeel van de corridor van vloeibare, gasvormige energiedragers voor Noordwest-Europa.

Het Haven Industrieel Complex biedt de ideale omstandigheden om kansrijke initiatieven voor waterstof te laten uitgroeien tot grootschalige toepassingen. De Rotterdamse haven zal in de komende jaren het centrum worden voor de productie, distributie en het gebruik van waterstof en daarmee uitgroeien tot Europe’s Hydrogen Hub.
Om die ambitie waar te maken wordt vanuit het Rotterdams Klimaatakkoord intensief samengewerkt met bedrijven in de Rotterdamse haven, maar ook met de Rijksoverheid en de Europese Unie om nu de noodzakelijke stappen te zetten. De ontwikkelingen zien er hoopvol uit!

Zo bouwen we de komende jaren vier elektrolysers: groene waterstoffabrieken die in 2025 op de Maasvlakte moeten zijn gerealiseerd. Doel is om deze te koppelen aan grote windmolenparken op zee. Immers: alleen al voor het vergroenen van de Rotterdamse industrie is ruim 10 gigawatt extra groene stroom nodig; dat zijn zo'n duizend windmolens.

Als stad investeren we in de kennis, de techniek en in de infrastructuur om onze gezamenlijke waterstofambities van de toekomst waar te maken. Zo maken we in de Rotterdamse haven buisleidingen gereed waarmee waterstof van de elektrolysers en importterminals naar gebruikers in de haven en ons achterland kan worden gebracht. En werken we aan innovatieve oplossingen in het Fieldlab Industriële Elektrificatie, waar de overstap van fossiele brandstoffen naar elektriciteit en groene waterstof in de praktijk worden getest.

Testen, investeren en ontwikkelen in Rotterdam

In Rotterdam geloven we in de kracht van innovatie. In de haven kunnen het regionale innovatiecluster en de maakindustrie zich richten op de ontwikkeling van nieuwe waterstoftechnologieën. Als u wilt testen, investeren of ontwikkelen op het vlak van waterstof bent u van harte welkom in onze stad en de haven van Rotterdam! En met onze leerwerkakkoorden maken we een koppeling tussen de grote behoefte aan werknemers voor de energietransitie én de scholieren, studenten en arbeidskrachten van Rotterdam.

Van 9 tot en met 11 mei hoop ik u in Rotterdam te zien tijdens de World Hydrogen Summit 2022 en kunt u zich laten inspireren door alle inspirerende waterstofinitiatieven in de Rotterdamse haven en regio. Tot ziens in Rotterdam!