HEBO Maritiem - Rotterdam Maritime Capital of Europe

Een CO2-neutrale haven in 2050: dat is het doel van het havenbedrijf Rotterdam. Welke projecten lopen er? En welke projecten gaan het verschil maken? Bekijk de top 10 energietransitieprojecten van 2021.

Lees meer over waterstof in de Rotterdamse regio.

1: LyondellBasell, Circular Steam Project

Op de Maasvlakte is op 25 oktober het prestigieuze Circular Steam Project in gebruik genomen. In deze nieuwe installatie wordt afval verwerkt tot stoom, zout en gas. De besparing: 140.000 ton CO2 en 0,9 Petajoules aan energie.

2: Warmtelinq

Gasunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nemen in 2021 het definitieve investeringsbesluit voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag.

3: Rotterdamse bedrijven en Porthos sluiten contracten voor transport en opslag CO2

Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell tekenen de definitieve contracten met Porthos voor transport en opslag van CO2. De bedrijven gaan vanaf 2024 samen jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2 van hun installaties in Rotterdam afvangen.

4: Tennet, net op zee

Net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee platformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroom kabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en het bestaande hoogspanningsstation 'De Maasvlakte' op land waar de windenergie van zee op wordt aangesloten. De twee verbindingen van net op zee Hollandse Kust (zuid) met een gezamenlijke capaciteit van 1400 MW, zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2022 en 2023.

5: Waterstofleiding Maasvlakte – Pernis

Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie werken aan een nieuwe waterstofleiding die de ruggengraat vormt van de waterstofinfrastructuur in Rotterdam. De plannen zijn in de laatste fase voordat de aanleg start. De hoofdtransportleiding moet in het tweede kwartaal van 2024 in gebruik zijn.

6: Eerste groene waterstoffabriek van Rotterdam

Op de Maasvlakte zal het conversiepark verrijzen, waar meerdere groene waterstoffabrieken komen te staan. Luister naar de podcast Wie? Wat? Waterstof! over de fabriek Holland Hydrogen 1, de eerste volledig groene waterstoffabriek van Rotterdam.

7: Biobrandstoffenfabriek in Pernis

Shell besluit een biobrandstoffenfabriek met een capaciteit van 820.000 ton per jaar te bouwen op het Shell Energie- en Chemiepark Rotterdam (Shell Pernis).

8: Neste kiest voor duurzame uitbreiding in Rotterdam

Neste kiest Rotterdam als beoogde locatie voor een investering van 1,5 miljard euro voor de uitbreiding van hun productiecapaciteit voor duurzame brandstoffen (hernieuwbare diesel, kerosine) en grondstoffen voor de chemie.

9: Eerste schip op batterijen

Zero Emission Services (ZES) start met het eerste Nederlandse binnenvaartschip dat gebruikmaakt van verwisselbare energiecontainers.

10: Schepen aan de stekker

In de Rotterdamse haven gaan steeds meer schepen aan de stekker. Dit is een belangrijke stap richting een schone haven. Het voorkomt uitstoot van fijnstof, stikstof en CO2 door lawaaiige scheepsmotoren. Na de binnenvaart zijn nu zeeschepen aan de beurt.

Deze lijst is natuurlijk niet compleet. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met haar klanten en partners keihard door.

Bron: Port of Rotterdam