Students working on a task Credit: Chris Gorzeman
Overview

Human Capital

Kiezen uit superspecialisten en aanpakkers en toegang hebben tot sector-specifieke opleidingen

Rotterdam investeert in de praktijkervaring en denkkracht van mensen.

Want zij maken de maritieme hoofdstad van Europa. Deze kennisintensieve regio beschikt over een compleet systeem aan sector-gerichte opleidingen en onderzoekscentra op alle niveaus.

Credit: Chris Gorzeman

Mensen maken het verschil

Het succes van de maritieme hoofdstad van Europa wordt bepaald door mensen. Mensen die praktisch geschoold zijn, sector-specifieke kennis hebben of bezig zijn met baanbrekend onderzoek. Zodat we de haven slimmer kunnen maken, antwoorden vinden voor het reduceren van CO2-uitstoot door het industriecomplex, weten hoe je hernieuwbare energie moet inzetten en zodat we ‘gewoon’ bergen werk kunnen verzetten.

Want naast alle kennis en kunde die hier aanwezig is, is Rotterdam altijd de stad geweest van aanpakken en doorgaan.

Credit: Claire Droppert

Internationaal en gespecialiseerd

Vestig je je in deze regio, dan heb je toegang tot dit complete ecosysteem. Met een breed scala aan maritieme specialisten die allemaal op zijn minst twee talen spreken. Studenten van de HBO-opleiding Maritiem Officier en het Scheepvaart & Transportcollege die worden klaargestoomd voor de praktijk. De gerenommeerde TU Delft die onderzoekers aantrekt uit de hele wereld.

Of waar oud-studenten nu eigenaar zijn van goedlopende start-ups. En onderzoekers en studenten van de Erasmus University Rotterdam met masteropleidingen gericht op sectoren zoals Agri & Food, Maritime Economics & Logistics, Customs & Supply Chain Compliance of Leadership in Commodity Trade & Supply.

Metro map knowledge network Rotterdam

Investeren in kwaliteit

De regio investeert in dit ecosysteem in sector-specifieke opleidingen om een hoog kennisniveau te blijven garanderen. Nu en in de toekomst. Tevens investeren overheid en bedrijfsleven non-stop in innovatie en proeftuinen om de vertaling naar de praktijk meteen mogelijk te maken. Waardoor cross-overs en samenwerkingen kunnen plaatsvinden die weer waardevolle input opleveren voor zowel de wetenschap, het bedrijfsleven als de samenleving.

Credit: Iris van den Broek
11.000
studenten op maritieme opleidingen
58
maritieme vakopleidingen
735
full time docenten in de maritieme opleidingen