Rotterdam Science Tower - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Iris van den Broek

Het Nederlandse bedrijf dat werkt aan de ontwikkeling van de hyperloop, verhuist binnenkort naar de volledig gerenoveerde Science Tower aan de Marconistraat. Met de verhuizing kan het techbedrijf verdere invulling geven aan de groeiambities van het bedrijf en de realisatie van de hyperloop.

Verhuizing medio juni 2022

Sinds de start in 2017 is de scale-up, voortgekomen uit een studententeam van de TU Delft, gevestigd in het centrum van de studentenstad en heeft het onder andere de eerste operationele hyperloop testfaciliteit van Europa gerealiseerd. Inmiddels heeft Hardt 42 medewerkers en is het uitgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf. De Science Tower in Rotterdam past perfect bij de groeiambitie en toekomstplannen van Hardt Hyperloop.

De komst van de scale-up medio juni 2022 is een waardevolle toevoeging aan het regionale innovatie ecosysteem. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan het (maritieme) ondernemers- en vestigingsklimaat.

Regionale samenwerking

De verhuizing van het techbedrijf naar Rotterdam toont de innovatiekracht van de regio en het belang van regionale samenwerking. De Technische Universiteit in Delft is en blijft een belangrijk cluster voor kenniscreatie en talentontwikkeling. De stad Rotterdam biedt, door haar geschiedenis en economische slagkracht, een sterke fundering voor verdere internationale groei.

Bertrand van Ee namens Hardt Hyperloop: “In de Science Tower hebben we een prachtige nieuwe uitvalsbasis gevonden. We betrekken daar een 800m2 grote ruimte, die tweemaal zo groot is als de huidige locatie. Daarnaast realiseert Hardt daar een Experience Center waar naast het ervaren van de hyperloop ook ruimte is voor co-creatie tussen het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid voor het verder ontwikkelen van de hyperloop.“

Kennis en innovatiekracht

Roos Vermeij, Rotterdamse wethouder economie: “We zijn verheugd met de komst van Hardt Hyperloop naar Rotterdam. Deze scale-up brengt kennis en innovatiekracht mee, twee belangrijke pijlers van onze nieuwe economie, en zorgt voor werkgelegenheid in de regio. Rotterdam is van oudsher een werkstad met de blik gericht op de toekomst. Hardt sluit daar naadloos bij aan. Het is daarnaast een waardevolle toevoeging aan het Merwe-Vierhavens-gebied, waar wonen, werken en innoveren straks hand in hand zullen gaan.”

Samenwerking met Delft

“Dat Hardt Hyperloop behouden blijft voor de regio is het op-één-na beste nieuws’, zegt de Delftse wethouder economie Bas Vollebregt. ‘Want natuurlijk hadden we Hardt Hyperloop in Delft willen houden. Maar Hardt Hyperloop past ook goed in het Rotterdamse ecosysteem. Gelet op de korte afstand en de aanwezigheid van de TU Delft zal de samenwerking met Delft nauw blijven. Mooi dat Delft aan de basis heeft kunnen staan van dit prachtige bedrijf. Hardt Hyperloop vliegt nu uit. Maar ik weet zeker dat hun hart voor Delft behouden blijft.”