Op 21 september presenteerden de partners van de Superyacht Delta Zuid-Holland de voortgang van de Roadmap Superyachts aan het regionale netwerk. Voor twee sporen (slimme cascobouw en sustainable refit) zijn er kwartiermakers aan de slag die de plannen verder uitwerken. In januari leveren zij hun eindproduct op, zijnde een integraal plan voor hun spoor waarmee de samenwerking structureel wordt geborgd en gefinancierd.

Superyacht Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Francisco Jose Martinez Mendez
Download de factsheet Superyachts 2022.

Superjachtsector

De superjachtsector is cruciaal voor het Nederlandse maritieme cluster. De superjachtbouwsector staat voor dezelfde technologische uitdagingen als de rest van de Nederlandse scheepsbouw. Er zijn veel kansen om het maritieme cluster te versterken door te investeren in de superjachtsector. In de maritieme regio Rotterdam en Drechtsteden (Rotterdam Maritime Capital of Europe) is de superjachtsector sterk vertegenwoordigd en worden er prachtige schepen gebouwd, omgebouwd en onderhouden. Deze regio is het centrum voor toeleveranciers en cascobouw van de superjachtsector.

Roadmap Superyacht Delta

Roadmap Superyacht Delta is in april dit jaar van start gegaan. De projecten uit de roadmap bestaan uit drie lijnen: slimme cascobouw, duurzame refits en digitale standaarden. Gericht op het realiseren van Rotterdam Maritime Capital als de global superyacht hub in 2024, een voorbeeld voor verduurzaming van de maritieme sector en toonaangevend voor innovatieve productie en dienstverlening.