Aanleg walstroom in Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Danny Cornelissen

Maritiem ingenieursbureau Royal Roos heeft een Europese subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een walstroomvoorziening, specifiek voor zeeschepen. Het bureau combineert dat met het inzetten van accu-containers voor een extra duurzaamheidsslag.

Lees meer over digitalisering in de Rotterdamse regio.

“Als maritiem ingenieursbureau zien we de absolute noodzaak tot vergroening van de zeescheepvaart”, legt Veronica Breed, werkzaam bij Royal Roos uit. “We zijn gevestigd in De Werkplaats in de M4H-gebied, daar waar de voormalige fruitloodsen herontwikkeld zijn.”

Zonnepanelen inzetten

Bij die herontwikkeling werd het gebouw voorzien van 1.500 m2 aan zonnepanelen op het dak, met daaraan gekoppeld een transformator van 1.000 kVA. Breed: “De zonnepanelen lagen er al, dus daar wilden we iets mee doen.”

Concreet diende het bureau een subsidie-aanvraag in die bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst het inrichten van een walstroomvoorziening voor zeeschepen. De installatie zal voorzien in de mogelijkheid 400 volt, 440 volt of 690 volt laadstroom aan de schepen te leveren, bij een frequentie van zowel 50 als 60 Hz. Het totale gecombineerde vermogen bedraagt dan 600 kW.

Opvangen piekbelasting

Daarnaast zal Royal Roos de inzet van accucontainers mogelijk maken. “Die kunnen dan op vier manieren ingezet worden”, legt Veronica Breed uit. “Ten eerste kan het zijn dat het zeeschip zoveel stroom afneemt, dat er geen capaciteit meer is voor, bijvoorbeeld, het gebruik van een hijskraan. Op die manier vangen we pieken in de vraag naar elektriciteit op.”

Op de tweede plaats, legt zij uit, wil Royal Roos de laadcontainers gebruiken om de schepen ’s nachts van stroom te voorzien. Ook zouden kleinere laadcontainers met de zeeschepen mee kunnen varen, voor het stroomverbruik aan boord.  En ten slotte kunnen de accucontainers gebruikt worden voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet. Mocht de zon niet schijnen, dat wordt bij het hele project groene stroom uit het net ingezet.

Het is de bedoeling dat de walstroominstallatie in het derde of vierde kwartaal van dit jaar operationeel is.

‘Kansen voor west’

Het project ontvangt subsidie vanuit het REACT EU-programma, dat de thema ‘Kansen voor West’ adresseert. Het grote doel van Europa is te herstellen van de coronacrisis door versneld te investeren in een weerbare economie, gebaseerd op de groene en digitale transitie. West-Nederland beschikt over de potentie om daar een flinke bijdrage aan te leveren. Een van de praktijken in deze regio betreft het initiatief van Royal Roos.

Bron: Rotterdam Port Promotion Council