Superjachtbouwers betrokken bij nieuwe Vakopleiding Superjacht Cascobouw

Een consortium van toonaangevende superjachtbouwers, marktpartijen, opleidingsinstellingen en de Economic Development Board Drechtsteden tekende een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke realisatie van de Vakopleiding Superjacht Cascobouw.

Vakopleiding Superjacht Cascobouw

Op 15 februari is een belangrijke stap gezet in het veiligstellen van de continuïteit van de Nederlandse superjachtsector en het versterken van de concurrentiepositie van de regionale maritieme cluster. Een consortium van toonaangevende superjachtbouwers, marktpartijen, opleidingsinstellingen en de Economic Development Board Drechtsteden tekende een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke realisatie van de Vakopleiding Superjacht Cascobouw. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Mercury Yacht Construction (onderdeel van Oceanco), Scheepswerf Slob (onderdeel van Koninklijke De Vries Scheepsbouw/Feadship), Zwijnenburg Shipyard, Metalent, de Duurzaamheidsfabriek en de Economic Board Zuid Drechtsteden zetten hiermee gezamenlijk de schouders onder het aantrekken en opleiden van voldoende vakkundig opgeleid personeel voor de cascobouw. Dit is nodig voor het waarborgen van de toekomstbestendigheid en innovatiekracht van de wereldwijd gerenommeerde superjachtsector.

Werken, opleiden en innoveren

De landelijk erkende BBL (beroeps begeleidende leerweg) opleidingen op mbo-niveau 2 en 3, starten in september van dit jaar. Het curriculum bestaat uit een praktijkgerichte combinatie van leren en werken en is speciaal toegespitst op de verschillende disciplines binnen de cascobouw voor de superjachtsector. Het leerblok bestaat uit twee lesdagen per week (BBL plus) in combinatie met een driedaagse werkweek bij een van de aangesloten bedrijven.

Eén van de wekelijkse lesdagen bestaat uit een schooldag met theorie die aansluit bij de (superjacht)praktijk. De tweede dag vindt plaats in een centrale praktijkomgeving waar leerlingen zich de juiste basisvaardigheden op het gebied van cascobouw eigen maken en kunnen oefenen. Deze insteek en werkwijze waarborgen een optimale aansluiting tussen het onderwijs en de werkpraktijk in de sector.

Toekomstgericht

Het samenwerkingsverband richt zich in eerste instantie vooral op het doordacht opzetten en duurzaam realiseren van de vakopleiding voor cascobouw. Als vervolg hierop zal, in goede afstemming met bedrijven en opleidingsinstanties in de regio de behoefte onderzocht worden om ook andere vakgebieden in de superjachtbouw te bedienen of de opleiding op verschillende niveaus aan te bieden. Potentieel ontstaat hierbij de basis voor een ‘Superyacht Builders Academy’.

Roadmap Superyacht Delta Zuid-Holland

Nederlandse werven maken de beste superjachten ter wereld en leveren een substantiële bijdrage aan de economie in de regio van Rotterdam en de Drechtsteden. Het succes van de sector is daarom van groot belang voor een gezonde en innovatieve regionale maritieme cluster.

Om deze rol te kunnen blijven vervullen is het nodig dat de superjachtsector kan blijven beschikken over genoeg vakkundig opgeleide vakspecialisten. Reden genoeg voor overheid, opleidingsorganisaties en bedrijven om nauw samen te werken bij het aantrekken en opleiden van werknemers. De Vakopleiding Superjacht Cascobouw vloeit voort uit de Roadmap Superyacht Delta Zuid-Holland.